Apple đang âm thầm phát triển Apple Car, phối hợp với Hàn Quốc để sản xuất chip