Apple muốn nhận thêm góp ý về trình duyệt Safari, không mong sẽ trở thành Internet Explorer phiên bản thứ hai