Chúc mừng Delta đã bán được hơn 7 triệu động cơ Servo Delta ASDA-A2/B2 trên toàn Thế giới