Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long và OMRON Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược toàn diện