Đặc điểm cảm biến tiệm cận khoảng cách dài PRD Autonics