Dây chuyền sản xuất tự động hóa là gì? Tầm quan trọng của tự động hóa trong sản xuất