[Hanyoung Nux - thông báo] ngừng sản xuất bộ chỉnh lưu TPR-2N