[Hanyoung Nux - thông báo] thay màu sắc công tắc bàn đạp HY-104