[Hanyoung Nux - thông báo] thay đổi nguồn sáng của T Series