[Hanyoung Nux - thông báo] thay đổi vật liệu và mẫu mã HY-T Series