Hợp Long cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Frecon nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập của Frecon