Hợp Long hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ