HỢP LONG TRỞ THÀNH PLATINUM PARTNER ĐẦU TIÊN CỦA OMRON TẠI VIỆT NAM