Khả năng chịu áp và xung nhiễu ấn tượng của bộ nguồn S8FS Omron