Nguyên nhân gây hư hỏng khởi động từ và cách khắc phục