Quattro Robot - Lựa chọn tối ưu cho ứng dụng tốc độ cao