Sensor - Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý hoạt động