[THƯ MỜI] Tham dự Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam 2022 (VIMF)