Tính năng ưu việt của cảm biến tiệm cận PRFD (A) Autonics