Ưu điểm vượt trội của đèn tháp tín hiệu WEP Patlite