Windows 11 sẽ sớm cho phép người dùng có thể tự động ẩn thanh Taskbar