Hợp Long lọt TOP VNR500 - Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam