Công ty cổ phần công nghệ Hợp Long

Tin tức

Cách lắp đặt và chức năng của bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F CONOTEC

Post by hongpa

Bộ điều khiển nhiệt độ FOX-2001F CONOTEC là bộ điều khiển được sử dụng để xác định nhiệt độ và ngắt ngõ ra khi nhiệt độ đạt mức mong muốn.